RELATO EXPRÉSS

Relato Expréss VV. AA. Edición Artesanal, Ourense, 2010, s/p. No seo do VII Encontro de Escritores/as de Ourense organizouse unha … Máis