DICIR MARCOS VALCÁRCEL

Sopraba onte en Galicia toda un corisco, ou unha escarabana como din por terras ourensás, que fería na pel e … Máis