Novidades en Toxosoutos (I)

A editorial noiesa enfoca esta nova tempada cun apreciable número de novidades das que cómpre dar noticia delas.  En primeiro lugar subliño as achegas que, dalgún xeito, son emblema e distintivo da editorial como simbolizan as publicacións na serie “Trivium” -de carácter histórico- e “Keltia” -que acolle xa un bo número de estudos do máis granado entre as investigacións qeu afondan no universo atlantista e céltico-  onde se dan a coñecer, respectivamente, os títulos A formación do Reino de Galiza (711-910) de Xosé Antonio López Teixeira e O vákner e o dragón, de María Aurora Lestón Mayo.

No ámbito divulgativo publícanse dúas novidades que están a medio camiño entre o ensaio de corte histórico, antropolóxico e doutros eidos do coñecemento como son Lembranzas do Courel, de Jesús Alfonso Parada Jato e mais A pesca da lamprea no río Tambre de Clodio González e mais Manuel Ces.

No que se refire á creación narrativa cómpre citar o volume Vixán, de José Martínez Mariño, ao que parece unha novela pragada de personaxes de corte lendario e, ademais, Nas profundas augas do esquecemento, a versión galega a cargo de Amelia Piñeiro dunha novela do profesor ourensán Sergio Vences Fernández anunciada cun suxestivo texto na contracuberta que recrea a intrahistoria desta proposta: presentada ao premio Nadal nos anos sesenta foi afervoadamente defendida por Carmen Laforet, quen lle comunicou ao autor a imposibilidade da súa publicación -suponse que pola censura-, sen deixar de aconsellarlle que non a rompese: “espere tempos mellores, que teñen que vir”; ao tempo tamén lle confesou que “tiña as miñas fillas nun colexio de monxas e en canto lin a súa novela, matriculeinas no Liceo Francés”.

1 Comment

Os comentarios están pechados.