O fío da escritura, de David González Couso

O fío da escritura. A pegada cultural dos Gaite en Galicia

David González Couso

Toxosoutos, colec. Ensaio, Noia, 2010, 276 páxs., 12 €

 

 

Carmen Martín Gaite manifestou en diversas ocasións a relevancia que para ela supuxo a descuberta de Galicia: unha paisaxe vital, familiar e íntima que espellou algunhas veces na súa obra literaria. Outra cousa era, ata o de agora, o coñecemento que se tiña da estirpe intelectual dos seus devanceiros galegos e da actividade cultural que despregaron aquí. Disto fala con tino González Couso, desvelando con rigor novos datos e, ademais, engadindo tres reproducións facsimilares que recuperan ensaios do século XIX sobre  diversos temas, todos eles  subscritos polos aqueles antepasados que afondaron, no seu tempo, en ramas do noso saber científico, histórico e literario. Ben está deixar constancia diso.

De esquerda a dereita: Luz Pozo, David G. Couso e Carmen Blanco

 

Recensión publicada na sección “recomendacións” de La Voz de Galicia, o 5 de febreiro de 2011. O libro está prologado por Claudio Rodríguez Fer.