Rodribico, de Manuel Guisande e Xosé Tomás: unha serie para os máis pequenos

Manuel Guisande (texto) e Xosé Tomás (texto e ilustración)

Rodribico (serie, 5 vols.)

Baía Edicións, A Coruña, 2010, 6,68 € volume.

Aparecida no mercado hai uns meses, da man de Baía Edicións, podo achegarme agora a esta iniciativa que vén da man do tándem creativo constituído por Manuel Guisande e mais Xosé Tomás e non podo deixar de manifestar a miña satisfacción por atopar unha proposta para os primeiros lectores marcada pola sinxeleza expresiva, que non esquece un tratamento narrativo áxil e atractivo, onde non falta o peso da fantasía, xunto cunhas ilustracións acaídas para o proxecto.

M. Guisande e X. Tomás

A serie, constituída até o de agora por cinco publicacións centradas nese personaxe que responde ao nome de Rodribico, unha pega marza que vive nun castiñeiro, responde ao criterio de entregas conclusivas que se achegan a experiencias que este paxaro protagoniza, desde a aprendizaxe e primeiros pasos para voar, pasando polo coñecemento do mar e da noite, até unha visita ao circo ou á cidade. Se ben a concepción global do proxecto pode ser algo recorrente el salienta o coidado equilibrio entre a coidada e colorista ilustración e  o  texto abeirado  á temática da descuberta e o devezo por coñecer,  inserido nun tratamento próximo ao da  fábula -con aguias, vagalumes, bufos, coellos ou cangrexos poboando ese mundo tan singular-, tendo como resultado historias dotadas dun inequívoco ton optimista. Unha proposta moi interesante, abofé,  para os máis pequenos.