Poesía de Rosalía e Emilio Pita para nenos e nenas

Rosalía de Castro (texto) e Isabel Pintado (ilustracións)

Parece unha rosa

Espiral Maior, Lúa Lueira, nº 1, Curtis-Culleredo, 2010, 14 €

 

 

Emilio Pita (texto) e Isabel Pintado (ilustracións)

Cantiga do mazarico

Espiral Maior, Lúa Lueira nº 2, 25 pp., Curtis-Culleredo, 2010, 14 €

 

Estrea colección Espiral Maior dedicada aos lectores máis novos e faino, tras a afortunada edición dun poema ilustrado de Xosé María Álvarez Blázquez titulado “O año pitaño”, nun formato acaído para o obxectivo,  ofrecendo senllas pezas, poéticas por suposto, marcadas pola sinxeleza e mais por un intenso e optimista ritmo interno que, desde o punto de vista do acompañamento visual, veñen da man de Isabel Pintado, pintora madrileña residente en Galicia.

Mentres que a primeira delas, “Parece unha rosa”, achega a voz de Rosalía de Castro, reproducindo un coñecido poema de Cantares Gallegos modernizando o contexto a través das propias ilustracións, a segunda ofrece a voz de Emilio Pita, a través do seu rítmico e neopopularista poema “Cantiga do mazarico”. Ambos os dous textos, moi respectuosos coa lingua orixinal na que foron escritos,  constitúen unha feliz iniciativa que pretende, deste xeito, facilitar a difusión da  poesía galega entre os máis pequenos.