Miña matria Galicia, de Celso Emilio Ferreiro

Neste 25 de xullo, neste Día Nacional de Galicia ou Día da Patria, deixo aquí “Miña matria Galicia”, poema sobre o que caeron as gadoupas da censura no seu día mais co que Celso Emilio Ferreiro gañara uns  Xogos Florais bonaerenses na década dos anos setenta. Coa miña admiración polo poeta e cos meus afectos neste día para os lectores e lectoras da bitácora.

 

 

 

Galicia é unha Matria,

unha matriz de terra e tempo

debruzada na noite profundísima,

parindo fillos de saudade e soño.

 

Canto as remotas nais que procrearon

a caste matinal do noso pobo

no latexo inicial, cando os augures

esculcaban o lene vóo das aves

pra adiviñar o rumbo das colleitas

i-o futuro do sangue recén nado.

 

Fálovos da esperanza

porque as primeiras nais

cantaban nos menceres doces náinas

que ao vento adormecían

sobre o tépedo colo da paisaxe

nos segredos xardíns do lusco-fusco.

 

Fálovos do misterio

porque as nais fundadoras

tiñan nos ollos mar i-alumeaban

os celmes manantíos onde abrollan

os solsticios vindeiros.

 

Peremnes pedras lares do pai lume,

alcenderon fogueiras pra que a noite

semellase un fogar feito de estrelas.

N-unha espera sin fin,

prantadas diante a porta dos degoiros,

firmes, teimosas, sin rendirse ao pranto,

elas espreitan os camiños.

 

Raza incasábel, pubis resistente,

elas esperan aos homes que labouran

na seitura do mar,

detrás das illas e das nordesías,

máis alá das illas e das nordesías,

máis alá dos tendales da chuvia,

onde xermolan loitos de naufraxios.

Viudas de vivos

-panos de lúa e bágoa-

agardan aos ausentes

que as búxolas levaron

na rosa azul dos ventos, mundo adiante,

polas duras vereas do desterro,

onde camiña a estirpe esparexida

en busca dos abrentes labradores

para acadar a luz que anuncia aos homes.

Elas, esperan.

 

Viudas de mortos,

noivas de escuros mártires,

irmáns dos inocentes

inmolados a ira,

agardan nos insomnes arrabaldes das albas

á luz restituida da xusticia.

Viron pasar o vento da discordia,

o trebón que barreu a primaveira.

Viron agallopar mouros cabalos,

medrar o ferro, nacer os estoupidos,

multipricar o lume,

grabar no ceo nomes fraticidas,

i-elas, fillas de Abel, esperan.

 

Elas, fontelas diáfanas

pra nosa sede insaciabel de pátria,

carne de anguria, arxila poderosa,

agardan a que Lázaro rexurda

pra o xuicio final do pobo construido.

¿Qué verba lle darei a tanta escuma?

¿Con qué voz chamarei, nun soio nome,

ao amor, á forteza, ao agarimo,

a morna luz da casa vinculeira?

 

Quixera nomear c-unha palabra

o antigo donaire,

a frol que non se murcha,

a serán sosegada,

a mansa pomba,

a luz da fe, na interminabel tebra.

Direille, Rosalía.