Cama e conto, de Gonzalo Moure

Gonzalo Moure

Cama e conto (tradución de Fran Alonso)

Edicións Xerais, Vigo, 72 páxs., 10 €

Por veces ocorre que un le libros, que lle gustan moito, sobre os que o previsible comentario se vai adiando por milleiros de razóns. Pero os libros teñen vida propia e, malia non descubrir nada con isto,  o certo que  ese pensamento me serve  para explicar o que sucedeu con este Cama e conto, de Gonzalo Moure, que conta con  intelixentes ilustracións de Lucía Serrano. A razón da demora deste apuntamento alude ao extravío dun caderno  que, milagreiramente e para a miña ledicia, acaba de aparecer. Nel, ademais doutras notas, gardaba algunhas reflexións que me suscitou este marabilloso relato, que chega á nosa lingua mercé unha competente tradución de Fran Alonso.

Cama e conto, así pois, sen  privilexiar un único punto de vista narrativo tal e como sería de esperar, fai converxer dúas perspectivas -a dunha nena e mais a da súa nai- arredor dun motivo, en aparencia sinxelo mais cheo de suxestivas connotacións, como é a lectura e, aínda máis, a lectura compartida.

O libro fai repousar un dos seus posibles sentidos nunha máxima que viría sendo “ler é bon, mais partillar a lectura é aínda mellor”. Esta sentenza, por outro lado, formúlase de xeito brillante e ofrece diversos niveis de lectura, operativos tanto para lectores de máis de oito anos como para adultos ou, especificamente, para os pais dos primeiros.  Para isto Moure converte en sinxelo o que non o é, quer dicir, expresa con palabras as experiencias que alguén pode sentir ao oír un conto e reflicte esa evocación imaxinativa e tamén sentimental que  descansa no relato oral, inspirado ou non na letra impresa, e  faino con frescura, ironía, plasticidade, mudando os roles protagonistas de xeito intelixente,  guiándose sempre por unha rendible e efectiva contención expresiva.

Moure continúa a transitar polos vieiros dos relatos contados, se xa non arredor do lume ou da lareira como Fole facía, si noutros contextos máis contemporáneos, ou neste caso domésticos como son a cama, coa necesidade de coñecer historias para soñar con elas.  Tanto aquí, como en  Son un cabalo ou n´A noite d´O Risón , os dous últimos libros da súa autoría que lin, aposta polas posibilidades da oralidade e a súa potencialidade para proxectar o que queiramos ou imaxinemos; algo, por outra parte, que atinadamente souberon ver no grupo teatral Babaluva, que transformou este libro nun espectáculo teatral.

Magnífico libro, sen dúbida, este Conto e cama, como non menos interesante é a  páxina web do autor, que desde aquí recomendo visitar pola lucidez de moitos artigos que aí ven a luz.