Rosalía na voz de Celso Emilio Ferreiro

Quixera nomear c-unha palabra

o antigo donaire,

a frol que non se murcha,

a serán sosegada,

a mansa pomba,

a luz da fe, na interminabel tebra.

Direille, Rosalía.

                                     (“Miña matria Galicia”, Celso Emilio Ferreiro)