Máis homenaxes a Celso Emilio Ferreiro (Novas CEF XXXIII)

Sucédense, sen pausa, os recoñecementos que a figura de Celso Emilio Ferreiro vén recibindo desde moi diversos e heteroxéneos espazos. O primeiro procede do Conservatorio Superior de Música de Vigo, que recupera un poema inédito do ano 1957 que se custodiaba nos seus arquivos. Esta composición, acompañada agora dunha fotografía do poeta de Celanova e o seu célebre pandeiro, serve para que a institución académica celebre o centenario do poeta.  A outra homenaxe que saliento aquí  é a que lle tributa a Cátedra de Estudos de Estudos Galegos da Universidade de Deusto, coa participación de poetas como Andrea Nunes, Mario Regueira e Lorena Souto.