Buenos Aires, máis sobre a Feira

Abondosas iniciativas, e algunhas delas ao meu ver posiblemente moi proveitosas, son as que percorren estes días de feira internacional do libro en Buenos Aires. O acto máis rechamante de onte foi o comezo do VII Festival Internacional de Poesía que conta coa presenza, entre outros, de Fernández Retamar, quen ben coñecemos en Galicia mercé a Pepe Cáccamo.

Outra iniciativa curiosa é a do concurso que premia “a túa foto na feira”, a sección destinada ás novas tendencias ou estoutra que se denomina “o premio do lector“. Por outro lado, tanto o blogue da feira como o web son sensacionais pola súa actualización case constante.

Malia o dito, o máis impresionante resultan os centos de persoas visitando os pavillóns diariamente e, non se esqueza, a visita non é gratuíta.