Até sempre, Bs. Aires

Ezeiza agarda nunhas poucas horas. Tantas emocións xuntas nestes catro días son moi difíciles de asimilar, sobre todo as do día de onte -as visitas a unha garimeira Rosa Puente (filla do mecenas Manuel Puente) e ao Centro Galego, alén da presentación da tradución ao castelán da Estúrdiga materia de Luís G. Tosar na Feira do Libro- e irán remoendo en min durante moito tempo nesta longa viaxe de retorno. Levo na memoria momentos e vivencias que fan encoller o corazón e atesouro no fardel moito agarimo e novas amizades…, pouco máis se pode pedir!  Buenos Aires aprendeume moitas cousas, algunhas nunca sospeitadas e as máis delas imperecedoiras.

          Grazas pola acollida e até sempre.