Encontro Celso Emilio Ferreiro (1912-2012) Ética e política (Novas CEF XLI)

No seo dos tradicionais cursos de verán da Universidad Internacional Menéndez Pelayo celebrarase en Celanova, entre os días 16 e 18 de xullo de 2012,  un encontro baixo o título “Celso Emilio Ferreiro (1912-2012). Ética e política”.  Velaquí información xeral  sobre o encontro, o programa e mais  quen participará nel.