Entrevistas sobre "Onde o mundo se chama Celso Emilio Ferreiro"

Por mor da presentación de Onde o mundo se chama Celso Emilio Ferreiro hoxe aparecen dúas entrevistas en dous medios escritos. Camilo Franco subscribe unha delas en La Voz de Galicia e a xornalista Ana Baena outra en Atlántico Diario. O meu agradecemento por estas dúas entrevistas.