Manuscrito: Manuel Luís Acuña


Por volta dos primeiros noventa fascinoume, e fascíname aínda, a obra poética de Manuel Luís Acuña, a quen comecei a asediar, criticamente, xunto co meu amigo Carlos L. Bernárdez.

         Anunciada xa a celebración na terra natal do poeta un novo congreso dedicado á súa memoria a finais deste mes de outubro, do que informarei tamén aquí, volvo aos ollos ao poeta de Trives para reproducir un poema do autor que corrixiu da súa propia man. O texto saíra publicado nos anos vinte na revista viguesa Vida gallega, que dirixía daquela Jaime Solá,  e sobre unha copia da mesma efectúa as correccións que xulga pertinentes. É unha mostra máis do coidado que o autor de Fírgoas depositaba, sempre, na súa obra literaria. Mágoa, sempre o afirmei, que decidira practicamente non volver  publicar desde aquel 1933 ata a súa morte ocorrida no ano 1975; porén este feito conduciuno a entrar nese selecto colectivo de grandes autores que publicaron un único poemario en vida.