Manuscrito: Julio Cortázar

Julio Cortázar escríbelle unha nota ao seu tradutor Gregory Rabassa, e incorpora debaixo desas liñas uns debuxos para a filla deste, Clara, asinando como “from the six foot four man”, isto é, “do teu home de metro noventa” [vía, para Viqui].