Manuscrito: Virginia Woolf

 

Manuscrito de Virginia Woolf.  En galego dispomos de To the Lighthouse, (1927), traducida como Cara ó faro, con limiar, tradución e notas de Manuela Palacios e Xavier Castro (Sotelo Blanco: 1993); A Room of One’s Own, (1929, traducida como Un cuarto de seu por Iria Sobrino, con prólogo de Manuela Palacios, (Sotelo Blanco: 2005) e The waves, (1931), traducida como As ondas, por María Cuquejo, (Editorial Galaxia: 2004). Sempre é bo volver a Virginia Woolf.