Méndez Ferrín

Nada teño que ver coa Academia, fóra do trato que me une con algúns académicos e académicas, moitos deles profesores meus non hai moitos anos. Particularmente respecto, pero lamento, a decisión de Méndez Ferrín de abandonar a presidencia e a propia Academia. Vaise alguén a quen admiro pola súa traxectoria literaria e persoal,  que sempre me tratou con  xenerosidade e que, entendo, será dificilmente substituíble nesa institución. Beizón, Ferrín.