Con Vidal Bolaño

Chovía que arroiaba pero Anxo Cabada captou o final da homenaxe que no  IES Valadares lle rendemos a Roberto Vidal Bolaño. Este apuntamento dedícollo a Anxo, a Vidal Bolaño e a todo o marabilloso alumnado do centro,  co que aprendo día a día.