Manuscrito: Walt Whitman

Manuscrito de Walt Whitman (vía poets.org), fragmento do canto 9 do poema 82 “Song of the Open Road” de Follas de herba.  Abaixo reproduzo a transcrición  dos versos manuscritos e, máis abaixo, ensaio a tradución para o galego:

The earth never tires;

 
The earth is rude, silent, incomprehensible at first—Nature is rude and incomprehensible at first;  
Be not discouraged—keep on—there are divine things, well envelop’d;  
I swear to you there are divine things more beautiful than words can tell. 

A terra non cansa;

A terra é rabuda, silandeira, incomprensible  ao comezo – A Natureza é rabuda e incomprensible ao comezo;

Non te desanimes -sigue- hai cousas divinas, ben agochadas;

xúroche que hai cousas divinas máis fermosas do que as palabras poden expresar.