Aquí é onde estamos hoxe (infografía)

Dándolle unha volta a algunhas páxinas web que incorporaban o máis salientable entre o que se deu a coñecer ao longo do ano 2013 dei con esta infografía, moi ben feita e que, sen dúbida, axuda a adquirir conciencia da temporalidade da vida humana.  Non ten que ver directamente coa literatura pero gústame traela á bitácora porque vexo nela un magnífico recurso para a reflexión. Pódese consultar aquí e avanza premendo no okay.