Cuestionario Proust: Emilio Xosé Ínsua

Emilio Xosé Ínsua

1.– Principal trazo do seu carácter?

-A entrega ao traballo e ser moi testán.

2.– Que calidade aprecia máis nas persoas?

-A sinceridade, a integridade, a honradez.

3.– Que agarda das súas amizades?

-Nada que elas non agarden de min.

4.– A súa principal eiva?

-Ser algo iluso.

5.– A súa ocupación favorita?

-Ler, ver cine, investigar.

6.– O seu ideal de felicidade?

-Estar tranquilo coa miña xente.

7.– Cal sería a súa maior desgraza?

-Prefiro nin amentala, non vaia ser…

8.– Que lle gustaría ser?

-Co que “son” teño abondo.

9.– En que país desexaría vivir?

-Na Galiza ceibe futura.

10.– A súa cor favorita?

-O vermello.

11–. A flor que máis lle gusta?

A gardenia.

12.– O paxaro que prefire?

– O paporrubio.

13.– A súa devoción na prosa?

-Blanco Amor.

14.– E na poesía?

-Rosalía, especialmente a de Follas novas.

15-. Un libro?

A-s Décadas de L. T., de Lois Tobío.

16.– Un heroe de ficción?

-O Rañolas de Os dous de sempre.

17.– Unha heroína?

-María Balteira.

18.– A súa música favorita?

-Son policonsumidor.

19.– Na pintura?

-Luís Seoane, Maruxa Mallo.

20.– Un heroe ou heroína na vida real?

-A miña avoa Consuelo: esforzada vida, amor inmenso, lingua.

Meus pais: un exemplo de entrega impagábel e un afecto intensísimo.

21.– O seu nome favorito?

-O da miña filla, Aloia.

22.– Que hábito alleo non soporta?

-O autobombo e o trato prepotente.

23.– O que máis odia?

-O odio, precisamente.

24.– A figura histórica que máis despreza?

-Calquera das, desafortunadamente, moitas que se caracterizaron por impedir coas súas decisións que outros seres humanos fosen/sexan máis libres e felices.

25.– Un feito militar que admire?

-A orde de “rompan filas”.

26.– Que don natural lle gustaría ter?

C-ontar con graza os chistes. Debuxar ben.

27–. De que maneira lle gustaría morrer?

-Pracidamente e con dignidade (e o máis tarde posíbel).

28.– Cal é o seu estado de ánimo máis habitual?

-Serio e instrospectivo.

29.– Que defectos lle inspiran máis indulxencia?

-Os que non danan outras persoas.

30.– Un lema na súa vida?

-Fixo todo o que puido sempre coa mellor intención.