Manuscritos: Valentín Paz Andrade

A celebración do Día das Letras hai dous anos dedicado a Valentín Paz Andrade trouxo, alén de valiosas achegas ensaísticas que aquí se recolleron nunha pequena parte, o rescate de diversas obras literarias do autor. Entre elas ocupou un espazo meritorio a posta ao día da súa obra poética -nomeadamente no volume Poesía completa, a cargo de Gregorio Ferreiro Fente- que incorporou este poema que aquí hoxe se presenta na súa versión manuscrita, depositado nos fondos especiais da colección Francisco Fernández del Riego que atesoura a Fundación Penzol. Unha vez máis o meu agradecemento pola colaboración e autorización á devandita entidade para difundir estes textos.