Manuscrito: Truman Capote

No día de onte Truman Capote cumpriría noventa anos. A súa intensa vida detívose cando aínda non fixera os sesenta pero a súa obra literaria quedou como un dos referentes máis salientables do século XX. A súa paixón pola creación veulle de moi cedo como testemuña este manuscrito conservado en The Morgan Library & Museum: Capote escribiuno con dez anos e titulábase A Christmas Vacation.