Dos fenacistoscopios aos gifs

Desde hai algún tempo interésame moito o fenómeno dos gifs, algo que curiosamente amosa unha escasa vitalidade nesta nosa banda da rede. Teño para min que os gifs, ou unha parte deles, poden atesourar certa operatividade  desde a perspectiva de empregalos como unha ferramenta didáctica máis que convide a entrar tanto no mundo do libro como no da propia lectura, combinando imaxes e mensaxes. Máis adiante hei engadir algún apuntamento ao respecto.

         Con todo, hoxe quero me referir aos fenacistoscopios, inevitablemente un dos precedentes dos gifs actuais, e que constitúen aínda hoxe fascinantes imaxes en movemento.

1 Comment

Os comentarios están pechados.