Trinta poemas, de Álvaro Cunqueiro

Poesía-Ensaio *  Álvaro Cunqueiro * Selección, introdución e comentarios de Camiño Noia* Centro PEN Galicia * 264 páxinas * 19,70 euros

 

A profesora Noia ofrece neste libro trinta composicións poéticas extraídas do corpus lírico cunqueiriano: unha escolma operativa para espellar algúns dos motivos temáticos empregados polo mindoniense e unidos todos eles por exhibir unha común carga emocional. A carón destes, ademais dun completo percorrido biográfico e un estudo introdutorio xeral, ofrécese un suxestivo achegamento analítico a cada un dos poemas, dialogando con anteriores achegas e abrindo sempre vieiros a novas interpretacións.

Esta recensión publicouse nas páxinas do suplemento “Fugas”, de La Voz de Galicia, o 19 de setembro de 2014, baixo o título de “Sempre Cunqueiro”.