Cuestionario Proust: Xosé Filgueira Valverde

Xosé Filgueira Valverde*

– ¿O principal rasgo do seu carácter?

Teimoso, esperanzado. “Futurizo”. (Advírtolle que fío pouco desta resposta dadas de sócato. Pouco despois pode un dar outras, mellorándoas.)

– ¿A cualidade que prefire nun home?

-A sinceridade.

– ¿A cualidade que prefire nunha muller?

– A mesma.

-¿O que máis aprecia nos seus amigos?

– Unha lealtade sen gabanceiras chufonerías.

 – ¿O seu principal defecto?

– Ser faladeiro de máis, crearme deberes sen medi-lo tempo.

– ¿A súa ocupación favorita?

-Escribir, instalar, viaxar, escoitar música…, tantas.

– ¿O soño de ventura?

-“Durmir na man de Deus eternamente”.

– ¿Cal sería a súa maior desgracia?

– Perde-la fe.

– ¿Que quixera ser?

– O que fun e son, mellorando a laboría.

– ¿En que país desexaría vivir?

– No meu.

– ¿A color que prefire?

-O azul. E tamén a gama dos grises leves.

– ¿A flor que prefire?

– A rosa. A camelia. As `floriñas dos toxos´.

– ¿O paxaro que prefire?

– O reiseñor.

– ¿Os seus autores favoritos en prosa?

O do libro de Xob. Froissart, Frai Luis de León, Cervantes, Ortega, Valle Inclán, Cunqueiro…

– ¿Os seus poetas preferidos?

– Virxilio, Mendinho, Camões, Rosalía, Maragall. ¡Eu que sei!

– ¿Os seus heroes de ficción?

– Eneas, Quixote-Sancho, Sexismundo.

– ¿As súas heroínas favoritas de ficción?

– Antígona, Beatrice, Dulcinea.

– ¿Os seus compositores preferidos?

– Victoria, Lasso, Bach, Shubert, Mahler.

– ¿Os seus pintores predilectos?

– Van Eick, Leonardo, Goya, Picasso. E moitos galegos de agora.

– ¿Os seus heroes da vida real?

– Paulo de Tarso, Francisco de Asís, Gandhi. E cantos souberon vivir ou morrer por un mundo mellor.

¿As súas heroínas históricas?

-Isabel de Hungría, Catarina de Siena, Madame Curie, Teresa de Calcuta e a súa Patroa de Ávila.

– ¿Os seus nomes favoritos?

– Lembro que aló polo 1947, comentando a Valery Larbaud, publiquei unha selección. Estarían: nai, abrente, ronsel, namorar, beiramar, garrido, vóo, cotovía, meigo, rapaciña, saudade…

– ¿Que detesta máis que nada?

– A mentira, a violencia.

– ¿Que caracteres históricos desprecia máis?

– Os que trafican a costa do pobo.

– ¿Que feito militar admirou máis?

– O levantamento de Galicia contra os franceses, que os desbotou en seis meses, cando custou seis anos que saísen de España.

-¿Que reforma admira máis?

– A que significou o cristianismo.

– ¿Que dons naturais quixer ter?

– O de lenguas. O da composición natural.

 –¿Cómo lle gustaría morrer?

– O víspera de perde-lo xuicio. E, como decía Castelao: na miña casa, na miña cama, coa miña familia, co crego da parroquia e cun médico que veña a contarme contiños. E non dar traballo.

– ¿Estado presente do seu espírito?

-Inquedo polos noxos que pasan. E confiado en que, como ó longo da historia, virán os tempos a mellor, aunque nós non o vexamos.

– ¿Feitos que lle inspiran máis indulxencia?

Os que xorden dunha ignorancia ou dun erro invencibles.

– ¿O seu lema?

– “In te, anime me, tempore metior”, que é a idea de Santo Agostiño que desenvolve o `exemplum´do monxe San Ero.

—————————————————–

* Tal e como se avisara nun anterior Cuestionario comeza a reprodución dalgúns que se conteñen en Oficio de escribir (Ediciós do Castro, 1990). Creo oportuno comezar con Filgueira Valverde por mor da súa designación para protagonizar  o Día das Letras 2015. O meu agradecemento a Luís Rei pola súa autorización.