Mariñeiros José Suárez. Calendario 2015

 

Unha amiga agasalloume o Calendario Xerais 2015 que se dedica este ano ao fotógrafo José Suárez cuxo traballo exerce en quen o visiona aínda hoxe un enigmático atractivo fóra de todo tempo.  A escolla realizada por Celia Torres paréceme extraordinariamente suxestiva, antologando con tino algunhas das fotografías que  Súarez levou a cabo en diversos espazos da península do Morrazo en 1935 constituíndo, segundo os especialistas, un traballo previo requirido para a película Mariñeiros, que se rematou no exilio e que nunca se puido ver en Galicia.

      Prologado por senllos e clarificadores textos  a cargo  de Xosé Luís Suárez Canal e Domingo García Sabell, precisos para coñecer con solvencia o traballo e a figura de Súarez, cada una das fotografías dialoga cun pequeno texto literario a cargo dun par de voces clásicas como son Eduardo Blanco-Amor e Lorenzo Varela e outras contemporáneas da man de Ledicia Costas, Rosa Aneiros, Marcos Calveiro, Berta Dávila, X.H. Rivadulla Corcón, Agustín Fernández Paz, Xurxo Souto, Pedro Feijoo, María Reimóndez e Fran Alonso. Textos, todos eles, inspirados nas imaxes e que percorren un amplo abano de posibilidades que van desde o micro-relato pasando pola poesía ata aqueloutros abeirados á reflexión  interpretativa.

     Non dubido en cualificar a iniciativa como fermosa e orixinal. Os meus parabéns.