Somnámbulos, de Suso de Toro

Suso de Toro

Somnámbulos

Xerais, Vigo, 2014, 104 páxinas, 14,60 €

 

Hai un par de meses saudaba brevemente, desde as páxinas da revista Biblos, a aparición deste libro de Suso de Toro. Mais só estes días pasados  puiden acometer a lectura destes tres relatos, unificados baixo o título de Somnámbulos, que nos devolven, talvez, unha parte substancial do que a súa narrativa é.

      A ollada ao pasado como materia narrativa non é novo en Suso de Toro, mais se cadra si o é atoparse, unha vez máis, coa fluidez e axilidade narrativa, cunha escrita de carácter sintético, que nos sitúa, en efecto, na memoria e nas súas ramificacións nunha proposta que, como en Sete palabras, hai moito, seica, de autobiografía.

    Nos tres relatos navégase por esas augas que son a memoria. Así se estrutura e goberna  “Negocios de familia”, o primeiro deles, particularmente un dos que me parecen máis redondos,  se cadra por esa fabulosa e dupla regresión ao pasado que se recrea e polos personaxes construídos e as situacións descritas, realmente claves para entender iso que se deu en chamar “Transición” e que Lueiro Rey sempre adxectivaba con moito tino co termo “intransixente”. A mesma intención, pero agora focalizada na perda -ou suposta perda- da memoria é a que paira en “Auga derramada”, relato en que difícil imitación gozaría en ninguén esa voz do ancián que persevera e se deixa oír con teimosía logo de asistir a aquilo que conta  e, igualmente, semellante intención repousa en “Insomne”, que converte en tanxible un personaxe aínda hoxe é difícil esquecer: ese alguén que non é quen de durmir e que quere exercer o poder aínda despois de morto.

    Gustoume este reencontro coa narrativa de Suso de Toro e recomendo a súa lectura. Particularmente fago votos porque a espera doutra mostra creativa do autor non se demore tanto.