Adianto editorial: “Xaime Isla. Raíz e utopía de Galicia”

 

 

Por cortesía da Editorial Galaxia e mais da Fundación Isla Couto o Caderno da crítica ofrece o texto introdutorio deste libro e as primeiras páxinas deste libro-homenaxe. En breve nas nosas librarías.