Amada liberdade, de Fernando Pérez-Barreiro Nolla

Fernando Pérez-Barreiro Nolla

Amada liberdade

Xerais, Vigo, 2013, 400 páxinas, 20 €

 

Apareceu hai xa uns meses, pero este é un libro de actualidade pola visita a Galicia de Teresa Barro, coautora e tamén corresponsable da tradución de «Alicia no país das marabillas»

Hai libros que ofrecen, en ocasións, unha segunda e feliz oportunidade para achegarse a eles. Isto é o que me ocorreu, por diversas razóns, con estas memorias de Fernando Pérez-Barreiro, que son tamén as de Teresa Barro pois nel inclúe un magnífico texto da súa autoría baixo o título de “A vida xuntos”. Un volume publicado hai xa algún tempo que resulta operativo para reivindicar que os bos libros nunca teñen data de caducidade, malia o efémero do seu paso polas librarías.

          A miña lectura resultou fascinante tanto porque nel se ofrecen as claves acaídas dun discurso fluído e coidado que apela á memoria como fonte fundamental –nalgúns casos tamén a testemuños escritos- como por posibilitar a descuberta dalgúns ángulos, para min descoñecidos, das biografías intelectuais dos responsables do volume que evocan con transparencia as experiencias, os encontros e desencontros vividos ao longo do seu percorrido vital compartido e que, seguindo un fío cronolóxico, atravesan a segunda metade do século XX ata os comezos do presente.

          Nese itinerario tan denso, e intenso, alén das claves biográficas máis particulares (salientable resulta o percorrido que explica o autor desde os estudos de Dereito ata o seu traballo desenvolto na BBC pasando polo labor desempeñado como tradutor e a afección polo estudo das linguas; e non esquezo a vocación compartida polo exercicio da tradución ou a querenza pola astroloxía en Teresa Barro, converxendo ambos os dous no proxecto denominado “Grupo de Traballo Galego” londiniense entre outras paixóns intelectuais), resulta inelutable aludir ao propio título das memorias.

          Esa “amada liberdade” é a razón fundamental que explica unha independencia de criterio que guiou os pasos da adopción conxunta de diversas decisións que levaron ás voces que aquí se expresan a fóra de Galicia por non querer pagar o prezo de perda “de liberdade, social e mental”, dito noutras palabras, para “non facer concesións a unha sociedade que reprobabamos por abafante”, o que non quere dicir que desen as costas ao seu país, fundamentalmente polo seu galeguismo confesado e como parte do seu legado testemuña. Esta “amada liberdade” é, asemade, o criterio que se segue para afondar, exhibindo un espírito libre e á vez crítico, moi crítico diría eu, sobre as estratexias do galeguismo e dalgunhas persoas que conformaron a política galega da última metade do século XX, mesmo sobre a proxección ou consecuencias que as actuacións destas últimas tiveron e teñen no tempo que actuaron, na denominada transición e, mesmo, no noso presente, ofrecendo así unha reflexión sen dúbida vivificadora e altamente informativa.

          A lectura, en fin, de Amada liberdade ofrece un balance  positivo nun país onde aínda este tipo de achegas son, lamentablemente, escasas. Permítome, ademais, traer dúas ideas e unha sentenza, todas de diverso xorne, que circulan entre as súas páxinas e que promoven indubidablemente á reflexión: unha é a defensa da formación clásica e integral para os nosos discentes, idea que comparto; outra é a defensa da crítica afastada da definición daquilo que fan as persoas que non poden crear e, por último, a terceira contense nunha carta do filólogo portugués Rodrigues Lapa ao autor do libro onde afirma “até parece que a Galícia é um pais de suicidas”. Contra isto último, sen dúbida, só nos salvará promocionar o coñecemento, a lectura e a formación. A isto axuda este libro.

Esta recensión publicouse no suplemento Fugas de La Voz de Galicia, o 6 de novembro de 2015, baixo o título de “Máis que un discurso memorialístico”.