Caderno da crítica no 2015

Puntualmente WordPress deseña un informe estatístico para saber máis sobre preferencias, frecuencias de uso, localizacións desde onde se visita o blog e outros datos. Deixo aquí este apuntamento para agradecervos, unha vez máis, a vosa continuada atención.

Here’s an excerpt:

The Louvre Museum has 8.5 million visitors per year. This blog was viewed about 75,000 times in 2015. If it were an exhibit at the Louvre Museum, it would take about 3 days for that many people to see it.

Click here to see the complete report.