Centenario de Manuel Lueiro Rey

Este 2016 recén estreado traeranos, entre outras efemérides, a do centenario do escritor Manuel Lueiro Rey. É case unha obriga, honrosa, lembralo para comezar este novo ano e nada mellor, talvez, que achegarnos a este fermoso vídeo no que moitas voces pertencentes á comunidade educativa do CIP Doutor Suárez de Fornelos de Montes, concello no que naceu Lueiro, recitan estes “Nove poemas de liberdade”. Que sempre nos acompañen!