Cincuenta homes por dez reás, de A. Daniel Rodríguez Castelao

A. Daniel Rodríguez Castelao

Cincuenta homes por dez reás

Galaxia, Vigo, 112 páxinas, 2015, 11,10 €

 

Un acerto, sen dúbida, a iniciativa que a editorial Galaxia botou a andar poñendo en circulación unha reedición, nun formato accesible e atractivo, deste libro histórico na chamada “Biblioteca Castelao”, a carón das Cousas editadas en seis volumes e agrupadas por un criterio temático (Animais, Caciques, Homes, Mulleres, Nenos e Vellos). Volver a Castelao, sexa no xénero que for e da maneira que for, significa retornar ás palabras, ás ideas e á práctica artística dun clásico que nunca perdeu vixencia, velaquí a proba.

Este texto publicouse, baixo o título de “Sempre Castelao”, no suplemento Fugas, de La Voz de Galicia, o 12 de febreiro de 2015.