Manuscrito: Padre Sarmiento

A web da Real Academia Galega lembraba oportunamente a onomástica do Padre Sarmiento que veu ao mundo en tal día coma onte no ano 1695. Non se incorporara aínda neste blog unha mostra manuscrita deste autor polo que a deixo aquí hoxe (fonte Museo de Pontevedra).