Convocatoria do XI Premio Libertador 2015

Un amigo faime chegar esta convocatoria dun galardón que considera orixinais escritos noutras linguas que non fosen o castelán e logo traducidas a este. Deixo aquí as bases por se algunha persoa estivese interesada.