Será correcto?, de Concha Blanco e María Canosa

Concha Blanco e María Canosa

Será correcto?  (ilustracións de Paula Mayor)

Hércules de Ediciones, A Coruña, 88 páxinas. 16,50 euros

 

Teño para min que abrir o ensaio ou a divulgación en lingua galega a todo tipo de iniciativas e asuntos supón un camiño polo que cómpre seguir transitando e, se se abordan temáticas de realidades cotiás e dirixidas para maiores e pequenos, tal e como se explicita no subtítulo deste volume subscrito por Concha Blanco e María Canosa, cómpre sen dúbida agradecer os esforzos e, abofé, visibilizar o traballo na medida do posible para que accedan a el as persoas interesadas.

      Este é un libro, así pois, de amplo espectro dominado por unha intención divulgativa que abraza a sinxeleza e un ton desenfadado na descrición dos seus contidos. Ao tempo, foxe á mantenta dos manuais de protocolo para grandes eventos e eríxese nunha sorte de vademécum para comportamentos, ofrecendo unha proposta de lectura áxil e directa centrada naquelas situacións máis habituais que resulta habitual experimentar, isto é, naquilo que se suscita en diversos contextos sociais que abranguen desde a puntualidade ás presentacións, desde os transportes ata o uso do teléfono, desde os agasallos ata a expresión do pésame para ofrecer, nas páxinas finais, unha sorte de exame de contidos de indiscutible operatividade para traballar transversalmente estas temáticas en ámbitos docentes.

    Será correcto?, por outro lado, salienta ao meu ver tanto por outorgarlle un tratamento de carácter empático ao se poñer decote no lugar do outro como por afortalar a seguridade dun mesmo, sen esquecer certa vontade de guía para evitar conflitos, deixando sempre explícita a idea de que os tempos mudan e esas normas de comportamento ou educación van modificándose e poden alterarse en virtude do que cadaquén considere pertinente.

Esta recensión publicouse nas páxinas do suplemento Fugas, de La Voz de Galicia, o 13 de maio de 2016, baixo o título de “Un vademécum para protocolos”.