Masculino singular, de Carlos Negro

Carlos Negro

Masculino singular

Xerais, Vigo, 2016, 88 páxinas, 12,50 €

 

Os resultados que Carlos Negro consegue entre o lectorado, non exclusivamente adolescente, para derrubar prexuízos e estereotipos, evidenciar as eivas e as escravitudes que encerra unha sociedade patriarcal e, por extensión, ampliar os horizontes do que hoxe é a poesía, son extraordinarios e podo dar fe deles. Neste libro calza, moi conscientemente, as lentes lilas para transitar de novo por eses camiños nos que provoca interseccións sorprendentes entre o lúdico e o reivindicativo. Ironía, humor, chiscadelas textuais con outras voces e heteroxeneidade formal para construír novos tempos con novas sensibilidades.

Este texto publicouse nas páxinas do suplemento Fugas, de La Voz de Galicia, o  20 de maio de 2016, baixo o título de “As lentes lilas”.