Breviario, en Biblos. Revista Galega de Información Literaria, nº 81

  1. Revista81Este pasado 14 de maio tivo lugar en Compostela a I Gala do Libro Galego que xuntou, por vez primeira, esforzos da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega (AELG), da Asociación Galega de Editoras e mais da Federación de Librarías de Galicia para outorgar diversos galardóns a iniciativas e libros que se consideraron do máis salientable entre os publicados o ano pasado. Celebro vivamente o acordo que posibilita ás tres institucións, tan vinculadas coa creación literaria e co libro galego, camiñar na mesma dirección.
  2. O 25 de xuño faráselle entrega á escritora Helena Villar Janeiro da “Letra E” tras a decisión adoptada pola asemblea de socias e socios da AELG. Constituirá esta a vixésimo segunda edición do galardón e desenvolverase en Rianxo, o territorio que a autora elixiu para vivir e que deste xeito vén honrando, desde hai anos, vivencial e literariamente como antes o fixeron Castelao, Dieste, Brea Segade e outras moitas voces. Para min supón unha alegría esta concesión pois, amais de terlle moita lei á autora, penso que con el se lle recoñece minimamente o valor de todo o traballo que desenvolveu e desenvolve a prol da nosa lingua e da nosa literatura. Os meus parabéns máis sinceros.
  3. A Asociación Galega de Editores, que acordou modificar o seu nome en Asociación Galegas de Editoras, renovou a súa xunta directiva, agora presidida por Xosé Ballesteros e que conta tamén co concurso de Henrique Alvarellos, Belén López, María Xesús González, Laura Rodríguez, Fran Alonso, Xulio Amigo e Tomás González. Moita sorte a este equipo diante dos importantes desafíos que se presentan nestes tempos: é evidente que na defensa e na promoción do libro galego xogámonos moito no futuro máis inmediato.
  4. Concedéronse xa os primeiros galardóns importantes da tempada como son os Xerais como felizmente ocorre todos os anos na illa de San Simón. Nesta ocasión recaeron nun autor novel como é Manuel Esteban, nunha autora que tamén dá os seus primeiros pasos como é Iria Misa e, ao tempo, supuxo o retorno, da man do Premio Merlín, de David Pérez Iglesias ao primeiro plano narrativo. Moitos parabéns ás persoas galardoadas e agardaremos ao outono para coñecer as súas propostas narrativas.
  5. Unha lembranza final para o editor, poeta, narrador, xornalista e memorialista que foi Sabino Torres: memoria limpa que foi da cidade de Pontevedra e que sempre transmitiu con xenerosidade, simpatía e agarimo. Lembrarémolo sempre.

Este texto publicouse na revista Biblos, nº 81.