Novidade (44): Perfecto López. Un vimiancés na Galiza ideal, de Xosé María Rei Lema

Xosé María Rei Lema achéganos un cumprido e valioso estudo biográfico arredor da figura de Perfecto López que desenvolveu un labor relevante -entre outros méritos ten o de financiar a estadía de Castelao e Virxinia Pereira na Arxentina- na colectividade galega emigrada en Buenos Aires. Un ensaio preciso para ensanchar o coñecemento sobre figuras moi descoñecidas da nosa cultura emigrada.