Novidade (96): Tres minutos no aire, de Miguel Anxo Murado

Gustei moito, no seu día, tanto do Libro de horas como do Escrito en cafeterías de Miguel Anxo Murado por moitas razóns que explicitei nas correspondentes recensións. Chega agora a este Caderno da crítica, desde a Editorial Galaxia, unha nova entrega destas prosas breves e cheas de celme contidas no título Tres minutos no aire -preciosa a cuberta a partir dunha ilustración de Tomacco / Shutterstock- que escolma algunhas das súas colaboracións no programa Diario Cultural entre 2006 e 2009. Cómpre, máis adiante, falar del con vagar. Benvido!