Novidade (114): Rafael Dieste. O libre pensamento, de Luís Rei

Rafael Dieste. O libre pensamento é unha biografía que subscribe Luís Rei sobre o autor d´A fiestra baldeira. Rei abordara a figura do rianxeiro en Rafael Dieste, A travesía dun século (1987) e mais tamén no volume ensaístico Poetas andantes navegantes (1995). Arestora achega esta voluminosa e documentadísima biografía de obrigada lectura para os que admiramos a figura e mais obra de Dieste.