Novidade (179): Consolación a Marcia.Consolación a Helvia, de Séneca

CUB_CONSOLACIONS_WEBA serie Vétera, de Rinoceronte Editora, incorpora ao seu cátalogo unha nova tradución, neste caso a cargo de María Isabel Santos Davila, responsable tamén dunha introdución e do corpo de notas, das célebres Consolacións de Séneca. A Consolación a Marcia persegue confortar unha matrona romana coetánea de Tiberio, que perdeu o seu fillo Metilio tres anos atrás e a Consolación a Helvia está composta para conforto da súa nai Helvia no transo do propio desterro motivado pola acusación de adulterio.