Un día para as letras. Pequena biografía de Francisco Fernández del Riego, de Polo correo do vento

Polo Correo do Vento

Un día para as letras. Pequena biografía de Francisco Fernández del Riego (ilustracións de Tania Solla)

Lela Edicións, Pontevedra, 32 páxinas, 6 €, 2022

Comentaba neste mesmo blog, hai uns días, a aparición dalgunhas novidades editoriais vinculadas co protagonista do Día das Letras Galegas 2023. Neste sentido púxose en circulación, hai apenas uns días, un novo volume publicado por Lela Edicións e redactado polo equipo de Polo Correo do Vento que ten como obxectivo, con ilustracións de Tania Solla, a divulgación entre a franxa de lectorado máis novo daqueles acontecementos biográficos, culturais, politicos e literarios máis salientables de Francisco Fernández del Riego.

Velaí, así pois, subliñando desde o título un dos méritos de Del Riego como foi o de idear a celebración do Día das Letras, como se ofrece unha revisión sinxela e áxil do seu percorrido vital que repara nalgúns dos acontecementos que dentro do galeguismo protagonizou desde moi novo. Non é labor doado sintetizar unha traxectoria tan intensa e ricaz como a que representa e talvez, na miña opinión, a súa dimensión como ensaísta e, en xeral, como home de letras non se destaque como merecería, aínda que asumo que o obxectivo da publicación é a divulgación dos valores que atesourou Don Paco e esta realidade sexa difícil de tratar nunha publicación breve para as nosas nenas e nenos. Dun ou doutro xeito é esta unha achega que, non o dubido, terá a súa relevancia para espallar a figura de Fernández del Riego. Benvida sexa.