O memorialismo na obra de Fernández del Riego

Os libros de corte memorialístico ocupan un papel esencial na bibliografía de Fernández del Riego. Ocupámonos aquí de varios deles. Este texto publicouse nas páxinas do suplemento “Faro da Cultura” do 17 de maio de 2023, Día das Letras Galegas dedicado a Francisco Fernández del Riego.