«Breviario», en Biblos. Clube de Lectores, nº 61 (marzo-abril 2013)

Cumpre dez anos Biblos. Como sinalan os redactores da revista nesta entrega: “dez anos plenos de iniciativas e actividades a … Máis