«Breviario», en Biblos. Clube de Lectores. Revista Galega de Información Literaria, nº 65 (novembro-decembro 2013)

Distribúese xa a nova entrega da revista Biblos. Clube de Lectores cunha abondosa oferta galega de libros e música para … Máis

«Breviario», en Biblos. Clube de Lectores, nº 61 (marzo-abril 2013)

Cumpre dez anos Biblos. Como sinalan os redactores da revista nesta entrega: “dez anos plenos de iniciativas e actividades a … Máis

Top 10. Narrativa galega 2012

Na última entrega de Biblos que estes días comeza a se distribuír -revista, por certo,  que completa sesenta números que viron … Máis