Ramón Otero Pedrayo. Unha fotobiografía 1888-1976, de Patricia Arias Chachero e Afonso Vázquez Monxardín

Patricia Arias Chachero e Afonso Vázquez Monxardín Ramón Otero Pedrayo. Unha fotobiografía 1888-1976 Fundación Otero Pedrayo-Xunta de Galicia-Deputación de Ourense, … Máis