Alfredo de la Iglesia. O intelectual, o educador e o autor do primeiro manual de Literatura Galega para escolares de instituto, por Xesús Alonso Montero.

Xesús Alonso Montero Alfredo de la Iglesia. O intelectual, o educador e o autor do primeiro manual de literatura galega … Máis