Adianto editorial: O espello do mundo

O equipo do suplemento Fugas brindoume a oportunidade de dar a coñecer un pequeno adianto da novela O espello do mundopublicada por Xerais, que chegará ás nosas librarías o día nove de xuño. Incorpóroo aquí coa miña gratitude.